Nu börjar Miljö- och demokratiberedningen sitt arbete

En del i överenskommelsen mellan Miljöpartiet och de andra blågröna partierna inför mandatperioden var att inrätta en särskild beredning under kommunstyrelsen för att stärka miljöarbetet. Nu har den haft sitt första möte.

Victoria Johansson (MP) är vice ordförande i den nya Miljö- och demokratiberedningen.

Miljöpartiet har länge drivit på för att vitalisera och fördjupa miljöarbetet i Solna. I det regeringsprogram för mandatperioden 2019-2022 som vi tog fram tillsammans med våra samarbetspartier i den blågröna majoriteten kom vi överens om att vi skulle inrätta en särskild beredning under kommunstyrelsen för att lyfta detta arbete. Det kom att bli den nya Miljö- och demokratiberedningen som hade sitt allra första möte 29 augusti 2019.

Beredningen består av sju ledamöter och lika många ersättare, två politiker vardera från de partier som sitter i kommunstyrelsen. Beredningens roll och uppgift är att att följa, bereda och ta initiativ inom strategiska miljö- och demokratifrågor. Det är ett organ för dialog, samråd och utbytande av information inom staden och med andra aktörer i Solna och ska fungera som en katalysator för arbetet med miljö och demokrati. Just nu ligger stort fokus på framtagandet av den nya klimatstrategin för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.

- På vårt första möte koncentrerade vi oss särskilt på klimatstrategin. Stadens miljöstrateg presenterade nuläget när det gäller de utsläpp av växthusgaser som sker inom Solnas gränser och de områden som strategin föreslås fokusera på för att hantera dessa. Nästa möte, när alla har haft tid att läsa och fundera, kommer vi fortsätta diskutera klimatfrågan, säger Victoria Johansson, Miljöpartiets kommunalråd och vice ordförande i beredningen.

På det första mötet hölls också en presentation om den kommunala Energi- och klimatrådgivningen, en viktig opartisk och kostnadsfri service för privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag som ger tips och råd om minskad energianvändning och miljöpåverkan. På demokratiområdet, den lika viktiga andra halvan av beredningens ansvarsområde, presenterades information om olika stadsdelars valdeltagande i de allmänna valen 2018.

- Det fanns en stor enighet i beredningen att vi behöver arbeta för att höja valdeltagandet i flera stadsdelar. Nu, med några år kvar till nästa val har vi möjlighet att titta närmare på detta och det kom genast idéer om samtal och samverkan med det lokala föreningslivet. Det blir en spännande utmaning, säger Victoria Johansson.

På kommande möten kommer även frågor om buller och vattenarbete avhandlas. Även den matpolicy och blåplan som enligt det blågröna regeringsprogrammet ska tas fram under mandatperioden kommer att involvera beredningen. En viktig demokratisk fråga där beredningen kan spela en viktig roll är arbetet med utvecklad medborgardialog, också något som regeringsprogrammet lyfter fram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: