Rösta i kyrkovalet 2021

Mellan den 6-19 september 2021 är det kyrkoval i Sverige, och det har nog aldrig varit så angeläget för medlemmarna i Svenska kyrkan att använda sin röst som nu. Ta chansen och påverka kyrkans viktiga arbete inom miljö, klimat, migration och integration!

Marja Sandin Wester är toppkandidat för Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna.

Varför ska jag rösta i kyrkovalet?

Genom att använda sin röst i kyrkovalet har man möjlighet att påverka kyrkans arbete med miljö- och klimatfrågor, migration och integration och att kyrkans jord och skog förvaltas hållbart. Kyrkan har ett aktivt arbete med att uppfylla målen i Agenda 2030 och uppmanar sina medlemmar att delta i Walk for Future Stockholm inför Klimattoppmötet, COP26, i november.

Ett annat viktigt skäl att använda sin röst i kyrkoval, är att motverka de högerkrafter som vill få mer inflytande via kyrkan. Både Alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna ställer upp i valet och även andra nomineringsgrupper med koppling till partier som för en mer tillbakahållen politik vad gäller miljö- och klimatfrågorna och som blivit allt mer konservativa. Så att rösta i kyrkovalet är en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, där demokratin värnas, människors lika värde och klimatfrågan tas på allvar. 

Vill man vara säker på att miljöpartistiska värderingar får så stort genomslag som möjligt, kan man rösta på Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna, det är en nomineringsgrupp som precis som Miljöpartiet vilar på de tre solidariteterna: solidaritet med världens alla människor, solidaritet med djur, natur och de ekologiska systemen samt solidaritet med kommande generationer.

Vill du veta mer om hur du röstar, vilka nomineringsgrupper som deltar och personer du kan rösta på, hittar du all information på Kyrkovalet 2021 i Solna församling.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: