Rusta Solna för det nya klimatet!

Solna kokar under den stekheta solen. Den här sommaren ger oss en föraning om hur klimatförändringarna kommer att drabba oss. Det behövs kraftfulla politiska åtgärder för att förbereda Solna för framtidens klimat.

Solna är en av få storstadskommuner som saknar ett proaktivt arbete för klimatanpassning.

Den globala uppvärmningen innebär fler värmeböljor, kraftigare regnfall och stigande havsnivåer. Det ställer den kommunala planeringen inför stora utmaningar. Ett förändrat klimat kräver en annan stadsplanering, större hänsyn till extrema väderhändelser och bättre dagvattenhantering.

I Solna ser vi än så länge inget strategiskt arbete för att förbereda kommunen för det framtida klimatet. Därför har Miljöpartiet föreslagit att Solna tar fram en klimatstrategi och en klimatanpassningsplan. Vår motion om detta lades i mars 2017 men har tyvärr inte hanterats än.

- Allianspartierna duckar inför klimatutmaningen. Solna är en av få storstadskommuner som saknar ett proaktivt arbete för klimatanpassning, säger Victoria Johansson, vice gruppledare och kandidat till kommunfullmäktige.

Utöver det strategiska arbetet krävs också konkreta åtgärder i stadsmiljön. Mer naturlig skugga genom träd gör att staden blir svalare och bättre rustad för att hantera mer nederbörd. På skolgårdar behövs solskydd om det saknas naturlig skugga. Lågt liggande byggnader behöver skydd mot översvämningar.

Ett annat konkret förslag som Miljöpartiet har drivit är dricksvattenfontäner i parker, något vi föreslog redan 2015 men som ännu inte har blivit verklighet.

- När temperaturen stiger behövs fler möjligheter att släcka törsten, avslutar Victoria Johansson.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: