Så vill Miljöpartiet lyfta Solnas skolor

Den 9 september är det val. En av Miljöpartiets viktigaste valfrågor är satsningar på Solnas skolor och förskolor. Vi vill höja kommunalskatten så att det finns resurser för fler lärare, mindre barngrupper och upprustade lokaler.

Alla barn förtjänar en god start i livet. Solna ska ha en bra och jämlik skola och förskola där barnen får alla viktiga verktyg och kunskaper de behöver. Barngrupperna och klasserna måste bli mindre så att personalen hinner ge tid och uppmärksamhet åt varje barn. I mindre grupper får också både barn och vuxna en bättre arbetsmiljö. Det behövs många åtgärder för att nå dit men en bred satsning på förskolans och skolans personal är grunden. Genom att locka och behålla kompetenta och inspirerande lärare till alla nivåer i skolan kan vi lyfta både resultaten och elevernas självkänsla. Vi behöver också anställa fler lärare, speciallärare, specialpedagoger och kringpersonal som rastvakter och vaktmästare för att frigöra tid till att undervisa utifrån varje elevs behov.

Idag har Solna Sveriges lägsta kommunalskatt och det drabbar verksamheten negativt. För att kunna anställa mer personal och minska grupperna krävs mer resurser än vad nuvarande politisk ledning är beredd att skjuta till. Vi i Miljöpartiet är redo att satsa på Solnas skolor och förskolor. Vi föreslår en skattehöjning på 38 öre där den största satsningen går till att höja lärarlönerna och till att öka personaltätheten.

Miljöpartiets gruppledare Victoria Johansson och Bernhard Huber kräver mer resurser till Solnas skolor och förskolor.
Miljöpartiets gruppledare Victoria Johansson och Bernhard Huber kräver mer resurser till Solnas skolor och förskolor.

En annan viktig del i arbetet med att lyfta Solnas förskolor och skolor är att rusta upp lokalerna och skolgårdarna, och bygga nya där det behövs. Idag är underhållet eftersatt och alldeles för många byggnader har tillåtits förfalla. Det har lett till att skolor har stängts och rivits, exempelvis Stenbackaskolan och Bagartorpsskolan. Nu föreslås det även att Tallbackaskolan ska läggas ner och rivas för att ersättas av en annan skola. Miljöpartiet anser att det är kapitalförstöring. Dessutom behöver Solna fler skolor, inte färre. Istället för den släpphänta hanteringen av skollokalerna vill vi göra investeringar för att skapa fräscha, moderna, inspirerande och pedagogiska miljöer både ute och inne. Vi vill också ta fram en skolutbyggnadsplan som långsiktigt visar på behovet av nya förskolor och skolor i Solna och hur vi ska använda och utveckla de befintliga. Med bättre planering i takt med att antalet barn i kommunen ökar kan vi också slippa placera barnen i tillfälliga förskolebaracker. Miljöpartiet vill att alla skolor och förskolor i Solna ska ha permanenta och ändamålsenliga lokaler.

Slutligen vill vi också ta itu med det växande problemet med ungas psykiska ohälsa. Allt fler unga mår dåligt på grund av otrygghet, stress, prestationsångest eller ensamhet. Vi vill stärka det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och se till att alla barn kan få den hjälp de behöver. Elevhälsan ska byggas ut så att alla skolor har god tillgång till både skolsköterska, kurator och psykolog.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: