Stora vinster med gratis broddar

Rädslan för att halka oroar många äldre och gör att de drar sig för att gå ut vintertid. Solna stad borde därför dela ut broddar till äldre i kommunen, tycker Margareta Randwall (MP) och ställde en enkel fråga i kommunfullmäktige nyligen.

Margareta Randwall vill att alla äldre ska få broddar.

Broddar förebygger fallolyckor och ett förebyggande arbete ger vinster för både individen och för samhället, argumenterade Margareta. Varje vinter i Sverige skadas omkring 25 000 personer så svårt i fallolyckor att de måste uppsöka sjukhus. Med stigande ålder ökar fallrisken, samtidigt som många äldre lider av benskörhet. Dessutom är återhämtningstiden efter en skada längre för äldre. Fallolyckorna innebär stora kostnader för vård, färdtjänst och hemtjänst. Sammantaget är detta alltså ett stort problem.

Margareta pekade på att andra kommuner, till exempel Haninge, redan satsar på att ge bort broddar till invånare över 65 år.

Frågan om det finns planer på att dela ut broddar ställdes till omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk (KD). En enkel fråga ska kunna besvaras med ja eller nej och svaret blev nej. Inga pengar finns avsatta till detta i Solna stads budget.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: