STORT STÖD I SOLNA FÖR ATT STOPPA BYGGPLANERNA VID RÅSTASJÖN

STORT STÖD I SOLNA FÖR ATT STOPPA BYGGPLANERNA VID RÅSTASJÖN

På måndag ska fullmäktige i Solna besluta om byggnation runt Råstasjön. Beslutet saknar stöd hos Solnas väljare. Idag presenterar S, MP och V i Solna en undersökning från Novus som visar att en stark majoritet bland väljarna i Solna, 77 procent, vill skydda Råstasjöns naturvärden.
Förslaget hotar den värdefulla naturmiljön vid Råstasjön och gör omfattande intrång på strandskyddet, ett skydd som är tänkt att skydda land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. 

Novus ställde en fråga till 500 solnabor i februari 2014 om just byggnationen runt Råstasjön. Frågan löd: Är det är okej att bygga hus vid Råstasjön även om det påverkar naturvärden negativt?

Undersökningen visar att en stark majoritet bland väljarna i Solna vill skydda Råstasjöns naturvärden. 66 procent var helt och hållet emot och 11 procent mycket tveksamma till byggplanerna. Endast 7 procent tycker att det är helt rätt att bygga vid Råstasjön.

Motståndet mot byggnation vid Råstasjön som har negativ påverkan på naturvärdena finns inom alla partier i Solna kommunfullmäktiges väljargrupper. 

I ärendet framgår inte att byggnationsplanen är en del av finansieringen av infrastrukturen i arenastaden. Nu skyndar majoriteten i Solna fram ett beslut om byggnation vid Råstasjön, och inom strandskydd, utan hänsyn till områdets känsliga ekosystem och medborgarnas protester mot byggplanerna. 

– Det går inte att bygga 6-700 bostäder vid Råstasjön och samtidigt bevara naturvärdena som alliansen hävdar. En störning i en liten del av ekosystemet vid Råstasjön får stor negativ påverkan på hela området. Vi är emot byggplanerna och vill inrätta ett naturreservat runt Råstasjön, säger Susanne Nordling (MP), gruppledare i Solna. 

Läs hela pressmeddelandet. 

Relaterade nyheter

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter