Trafikprogram för Solna

Lyssna

Resandet till och från Solna ska vara effektivt och klimatsmart. Stadens utbud av kollektivtrafik ska byggas ut, cykelbanorna ska förbättras och biltrafiken ska minska. På så sätt kan Solna fortsätta att växa och utvecklas.

Miljöpartiet i Solna har tagit fram ett program för Solna som minskar biltrafiken i och genom staden:

1. Inför trängselavgifter
Det är dags att utreda hur trängselavgifter på bästa sätt får bort de dagliga köerna i rusningstrafiken. Det ska kosta att välja Huvudsta- eller Frösundaleden som alternativ till de stora statliga vägarna.

2. Effektivisera trafiken på huvudlederna
Tiden det tar att köra på Solnas större vägar ska minimeras och antalet bilar minska. Bilköerna genom Solna är alltför långa och bidrar till buller och partiklar. Gör plats för kollektivtrafik, gynna samåkning och inför tidsreglerade körfält.

3. Gör det enklare att cykla
Det behövs en rejäl satsning på cykelbanorna i Solna! Att cykla ska vara ett nöje. I dag är underhållet av cykelbanorna bristfälligt och banorna hänger inte ihop. Säkra cykelparkeringar vid skolor, centrum, tågstationer och busshållplatser är också viktigt.

4. Minska antalet bilpendlare till Solna
Solna stad kan i samarbete med arbetsgivare i Solna minska antalet bilresor till stadens arbetsplatser genom att erbjuda de anställda SL-kort och cykel- och gångbonus i stället för gratis parkering. Inrätta också ett videokonferenscenter i Solna Business Park.

5 Befria bostadsområdena från trafikkaoset
Minska genomfartstrafiken i bostadsområden genom att reglera tung trafik. Hastigheten kan på många ställen sänkas till 30 km/h, sätt upp farthinder och hastighetskameror för att kontrollera hastighetsgränsen.

6. Öka antalet bilpooler
Ge fler Solnabor möjligheten att dela bil. Att äga bilar gemensamt är billigt och ger människor möjlighet att köra moderna och miljövänliga bilar. Solna stad ska tillhandahålla betydligt fler kostnadsfria parkeringsplatser till bilpoolsföreningar.

7. Locka besökare att åka kollektivt
Med Nationalarenan blir Solna en av Sveriges viktigaste evenemangsstäder. Förhandla med arrangörerna och SL om att införa evenemangsbiljetter som inkluderar gratis kollektivtrafik. 

8. Mer kollektivtrafik i Solna
Solna växer så det knakar och nya områden som Arenastaden, Hagastaden och Nya Karolinska kräver turtät och smidig kollektivtrafik. Det räcker inte med bussar, det behövs tunnelbana som gärna kompletteras med spårvagn.

9. Parkområden i stället för parkeringsplatser
Solna är en tät stad där många hushåll inte har eller inte ens vill ha bil. I dag måste byggföretagen ordna 1,1 parkeringsplatser per lägenhet. Vi kan bygga en mycket trevligare, barnvänligare och miljöanpassad stad om kravet på parkeringsplatser sänks.

10. Låt staden blomstra
I många av Solnas nya bostadsområden saknas skolor, kaféer, restauranger, butiker, idrottsanläggningar och föreningslokaler. Det medför att många tar sig (med bil) någon annanstans. Bygg ihop Solnas bostadsområden och tillhandahåll service på nära håll.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: