Vi bygger en bättre barnomsorg

Sju miljoner kronor för mindre barngrupper och mer kvalitet i förskolan

Alla barn förtjänar en god start i livet. För Miljöpartiet är det viktigt att förskolorna i Solna har små barngrupper, och att alla barn får de viktiga verktyg som de behöver. En bred satsning på förskolans personal är grunden.

Därför jobbar vi i den blågröna majoriteten för att minska barngruppernas storlek, öka personaltätheten samt att utveckla personalens kompetens. I budgeten för 2021 satsar vi 7 mkr för att ta ytterligare steg mot en bättre förskola.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: