Skola och förskola

Skola och förskola

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra och jämlik skola behöver fler lärare och mindre barngrupper. Skolan ska erbjuda goda lärmiljöer och ge stöd till barn som mår dåligt. Solnas barn är viktigare än låg skatt.

Fler lärare

I skolan och förskolan ska alla barn få de kunskaper och färdigheter som de behöver. Vi ska skapa en bra och jämlik skola där ingen lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. Då behövs mer personal, inte minst fler lärare. På så sätt kan också barngrupperna och klasserna bli mindre så att varje barn får mer tid och uppmärksamhet. För att attrahera och behålla lärare i Solna behöver lönerna höjas och arbetsvillkoren förbättras.

Bättre skolmiljöer

Behovet av att rusta upp Solnas skollokaler är akut. Många byggnader har under lång tid skötts för dåligt. Samtidigt går ett stort antal barn i skolan i tillfälliga baracker istället för i ordentliga byggnader. Det är dags för förändring. Att skapa god arbetsmiljö är viktigt för att lyfta Solnas förskolor och skolor. Skolgårdar och lekplatser ska vara gröna, rymliga och inspirera till kreativitet. Även vägen till och från skolan ska vara säker så att barn kan gå eller cykla och känna sig trygga.

Stärkt psykisk hälsa

Stress, oro, prestationskrav, ångest. Alldeles för många barn och unga mår dåligt. Det förebyggande arbetet behöver stärkas. Skolorna ska ha en välfungerande elevhälsa med tillgång till både kurator och psykolog. Ungdomar har stort förtroende för ungdomsmottagningen och därför vill vi stärka personalens kompetens inom psykisk hälsa. Kommunen och landstinget behöver samarbeta mer för barnens skull.

Nyheter på Skola och förskola

Solna, 11 mars 2022

Nu blir det en kommunal skola i Järvastaden

Solna, 21 mars 2021

170 mkr till skolupprustningsfond

Solna, 14 oktober 2020

Vi bygger en bättre barnomsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter