Kultur

Kultur och fritid

Miljöpartiet vill

 

  • Inrätta ett galleri i kulturhuset Hav och land

Trots närheten till viktiga konstinstitutioner som Gerlesborgsskolan och Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän saknar Sotenäs kommun ett utställningsrum för konst. Vi vill att kommunen tar ansvar för inrättandet av ett galleri i kulturhuset Hav och Land.

 

  • Fler uttryck i kulturskolan i samarbete med andra kommuner

Vi vill utveckla kulturskolan så att fler uttryck och konstformer kan erbjudas till våra barn, gärna i samarbete med andra kommuner som vi redan gör med Danspoolen.

 

  • Låg avgift i kulturskolan

Avgiften till kulturskolan ska vara låg så att alla har råd att erbjuda sina barn plats där.

 

  • Stärka och modernisera fritidsgårdarna

Moderna fritidsgårdar med utbildad och motiverad personal är en tillgång i ungdomarnas utveckling i hela kommunen. Vi vill stärka fritidsgårdarna genom högre bemanning, utbildning av personal och ge ungdomarna god tillgång till fritidsaktiviteter.

 

  • Utveckla och underhålla Soteleden

Soteleden är en av våra främsta möjligheter att uppleva naturen året runt. Vi vill stärka underhållet av leden och föra kontinuerlig dialog med markägare för att gradvis kunna utveckla leden och binda samman den med vandringsleder i Tanum, Munkedal och Lysekil.

 

  • Definition av Skulpturparken Udden och fortsatt stöd till Stiftelsen Stenens Hus

Udden utanför Hunnebostrand ska i översiktsplanen definieras som skulpturpark med plats för konstutställning varje år. Sotenäs kommun ska fortsätta att ge stöd till etableringen av Stenens Hus och delta i stiftelsens styrelsearbete.

 

  • Kulturvecka

Som ett led i strävan att erbjuda kommuninvånarna aktiviteter året runt vill vi att Sotenäs kommun tillsammans med föreningslivet tar initiativ till en kulturvecka. Det är också viktigt för att stötta besöksnäringen och andra näringar som annars har huvuddelen av sin verksamhet under den korta sommarsäsongen.

 

  • Kultur på äldreboenden

Att flytta till äldreboende är en stor omställning för många. Vi vet att ett kulturutbud som når de äldre bidrar till högre livskvalitet och bättre hälsa. Vi vill stärka de boendes tillgång till kulturaktiviteter.

 

  • Hundrastgårdar

Vi anser att kommunen bör upplåta lämplig mark i våra tätorter där hundägare kan rasta och socialisera sina hundar.

Att äga en hund har blivit allt vanligare och viktigare speciellt med tanke på folkhälsan.

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter