Inrätta naturreservat i Fagersjöskogen

Inrätta naturreservat i Fagersjöskogen

Fagersjöskogen är utpekad av Länsstyrelsen som särskilt skyddsvärd och är en viktig pusselbit i den gröna infrastrukturen i Söderort. Skogen utgör även toppen av Hanvedenkilen som leder in mellan Rågsved och Farsta. Miljöpartiet vill att Fagersjöskogen tillsammans med Farstanäs inrättas som naturreservat under nästa mandatperiod. Samtidigt vill Miljöpartiet utveckla de närliggande Högdalstopparna till ett attraktivt rekreationscenter.


– Det är viktigt att vi skyddar våra skogar, både för den biologiska mångfalden men även för att skogar hjälper oss människor på många andra sätt. Skogarna är naturliga luftrenare, de sänker buller och temperatur och är samtidigt en plats för rekreation. Fagersjöskogen är viktig för både människor och djur i Stockholm, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Fagersjöskogen är en skog på cirka 100 hektar och ligger mellan Farsta och Hökarängen. I Länsstyrelsens utredning om skydd av tätortsnära natur ”Aldrig långt till naturen” som publicerades 2003 pekar man ut 12 områden i Stockholm som man anser vara särskild skyddsvärda för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Av de tolv områdena så kvarstår inrättande av reservat i Hagsätraskogen (Östra Älvjöskogen), Kyrkhamn-Lövsta och Fagersjöskogen, och Miljöpartiet vill säkerställa att alla tre blir naturrreservat under kommande mandatperiod.

– Vi vill ta ett helhetsgrepp runt området mellan Farsta, Fagersjö och Hökarängen. Högdalstopparna lämpar sig väl för rekreation och vi vill se ett attraktivt rekreationscentrum och mötesplats med en mångfald av aktiviteter som spontanidrott, friluftsliv, naturupplevelser och kulturella upplevelser. Samtidigt vill vi se över skyddet av Magelungens norra vik mellan Farstanäs och Fagersjöskogen som är ett intressant sjöfågelområde, säger Katarina Luhr.

– Fagersjöskogen och dess närområde är älskat av många boende i Hökarängen och Farsta. Där finns ett väl använt elljusspår och bra möjligheter till blåbärsplockning. Att skydda skogen genom att bilda naturreservat är viktigt för att se till att även framtidens stockholmare ska kunna njuta av den, säger Mariana Morieira Duarte (MP), gruppledare i Farsta stadsdelsnämnd. 

Relaterade nyheter

Stockholm, 12 mars 2020

Stockholms nya naturreservat i Hagsätra – planerna utökas

Stockholm, 12 november 2018

Grönblå satsar 20 miljoner på grönare skolgårdar

Stockholm, 31 augusti 2018

Visionen om Örbyleden: urbant stråk med 4 000 bostäder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter