Våra frågor A-Ö i Stockholm

Våra frågor A-Ö

Världen befinner sig i en akut miljö- och klimatkris. Miljöpartiet vill att Sveriges huvudstad ska vara ett globalt föredöme. Vi vill utradera Stockholms fossila utsläpp och låta asfalt ge vika för grönska. Vi arbetar för ett levande och vackert Stockholm med närhet till naturen. I vår stad växer både nya och gamla träd. Stadsodlingar och planteringar gör gatorna grönare och ger plats för biologisk mångfald.

Luften är frisk att andas, bullret från bilarna har tystnat och du kan höra fåglarnas kvitter. I vårt Stockholm är sjöar och hav rena. Från stadens parker och uteserveringar ljuder sorl, skratt och musik. Gatorna är fulla av rörelse och mellan husen strömmar cyklister och fotgängare fram. Det här är en stad för människor.

Miljöpartiets stad är bättre för dig, för framtida generationer och för allt liv på planeten. Det som är dåligt för miljön har antingen ersatts eller försvunnit helt. Bussarna går snabbare och kommer fram i tid. Det är lätt att göra klimatsmarta val. Vår stad bygger på gemenskap och tid för varandra. I Miljöpartiets Stockholm får varje barn chansen att nå sin fulla potential.

Vem du är, varifrån du kommer, var i staden du växer upp eller vem du älskar ska aldrig få begränsa dina möjligheter i livet. Vi vill välkomna dig till ett öppnare Stockholm.

Ta del av vårt kommunpolitiska program här och läs mer om våra olika politikområden i rubrikerna här under.

Här hittar du våra gröna vinster, politik vi genomfört.