Inriktningen för Vårbergstoppen som modern stadspark beslutad

Lyssna

Nu har trafiknämnden beslutat om inriktningen för att skapa en ny stadsdelspark för 60 miljoner på Vårbergstoppen i södra Stockholm. Projektet är en del av Grönare Stockholm på totalt 300 miljoner. Samtidigt klubbades genomförandebeslutet för parken Måsen i Fagersjö och inriktningen för ytterligare sju projekt som ska göra staden grönare, mer attraktiv och tryggare.

Ett Grönare Stockholm

– Nu har vi beslutat om inriktningen för Vårbergstoppen, som en del av satsningen Grönare Stockholm. Det finns behov av nya stadsdelparker när Stockholm växer. Parken ska också förstärka gröna värden och tillgodose stadens behov av ekosystemtjänster, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Den omfattande nya bebyggelsen som planeras i stadsdelen förstärker behoven av en ny, modern, mångfunktionell och attraktiv park i området. En ny stadsdelspark på Vårbergstoppen har förutsättningar att bli en stor attraktion för hela Stockholm och bidra till utvecklingen av ett Stockholm för alla, säger Daniel Helldén.

Trafiknämnden har också beslutat om 28 miljoner kronor till inriktningen för ytterligare sju platser som ska blir mer gröna, attraktiva och trygga: Grimsta naturreservat, Riksby, Vårberg – Skärholmen, Hagsätraskogen- Rågsveds friområde, Rågsveds friområde – Fagersjöskogen, Magelungen-Drevviken och Larsboda-Sköndal.

– Vi knyter inte bara ihop grönområden utan också stadsdelar. Med konkreta förbättringar av parker, gångstråk och torg minskar vi skillnaderna i stockholmarnas livsmiljöer. Totalt satsar vi 300 miljoner under 2017–2019 i 24 investeringsprojekt, säger Daniel Helldén.

Trafiknämnden beslutade också att för 17 miljoner rusta upp parken Måsen, som ska bli en naturlig mötesplats för boende i Fagersjö. Målet med upprustningen är att skapa ett uterum för alla åldrar med en variation av aktiviteter. I utformningen har boende och ideella föreningar medverkat, som en medborgarbudgetprocess.

Samtliga handlingar med illustrationer finns här http://insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/dagordning?date=2018-06-14  

Listan över projekt som beslutades

  •  Vårbergstoppen: Entréerna blir välkomnande och informativa, topparna får utsiktsplatser, gömslen, sittmöbler grillplatser; Grytan ställs i ordning med väg, el och belysning för evenemang som Parkteatern; lekplatsen får rutschbanor, motorikbana, pulkabacka med mera samt att utegym anläggs med möblering och belysning. 60 miljoner
  • Parken Måsen i Fagersjö: upprustningen av småbarnsleken, äldre barn får multisportplan med läkare, balanslek och större klätterställning; vuxna och äldre får fler sittplatser, hängmattor, boule, utegym och lugna platser med blommande växtlighet året om med utsikt mot sjön Magelungen. 17 miljoner.
  •  Grimsta naturreservat: Insatser för att förbättra våtmarkssambandet mellan Mälarstranden och Kyrksjön, bland annat genom anläggande av en damm. 4 miljoner.
  • Riksby: Förstärkning av ek-biotoper, friställning och plantering. Övervintringslokaler för groddjur. 4 miljoner
  • Vårberg- Skärholmen: Förstärkning av regionalt ek-samband. Röjning, friställning, plantering och utläggning av död ved. 4 miljoner.
  • Hagsätraskogen- Rågsveds friområde: Förstärkning av regionalt ek-samband. Röjning, friställning, plantering och utläggning av död ved. 4 miljoner
  • Rågsveds friområde – Fagersjöskogen: Förstärkning av regionalt ek-samband och våtmarkssamband. Röjning, friställning, plantering och utläggning av död ved. Tunnel för bland annat groddjur under Magelungsvägen, restaurering av kärr/våtmark. 8 miljoner
  • Magelungen-Drevviken: Förstärkning av regionalt ek-samband. Röjning, friställning, plantering och utläggning av död ved. 2 miljoner
  • Larsboda-Sköndal: Förstärkning av regionalt ek-samband. Röjning, friställning, plantering och utläggning av död ved. 2 miljoner

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: