Katarina Luhrs tal under budgetfullmäktige 12 december

Katarina Luhrs tal under budgetfullmäktige 12 december

”Idag tänker jag på framtiden. Och på att barn och ungdomar strejkar från skolan för att de tänker att vi vuxna inte gör vad vi ska” inledde klimat- och miljöborgarrådet Katarina Luhr i sitt anförande under klimat- och miljödebatten vid budgetfullmäktige förra veckan.


Fru ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Idag tänker jag på framtiden. Och på att barn och ungdomar strejkar från skolan för att de tänker att vi vuxna inte gör vad vi ska.

Det får mig att skämmas.

För jag håller med dem om mycket. Och det är inte meningen att barnen ska behöva göra det jobb som vi är utsedda att göra. Och det är de som är barn idag som kommer drabbas värst om inte vi som kan gör vad vi ska, nu idag.

 

Stockholm har ett stort ansvar. Ett ansvar för att hålla en stark och rak riktning mot en bättre framtid med framtidstro och vetenskapsbaserad politik, en riktning från klimatskepticism, faktafientlighet och populism.

Den gröna rörelsen har sin grund i solidaritet. Den delas upp i tre delar.

·         solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

·         solidaritet med världens alla människor och

·         solidaritet med kommande generationer

För mig som miljö- och klimatborgarrråd började min politiska resa här. Med en oro för framtiden, och vad man idag kallar för klimatångest, ett ord som inte fanns då. 

 

Stockholm är just nu en förebild som stad i världen och i budgeten för 2019 tar vi i den grönblå majoriteten nya kliv för att Stockholm ska bli en ännu bättre stad än idag. Vårt klimatarbete spetsas med nya mål.

Vi sätter nu ett slutdatum på eldandet av olja. Det innebär att vi sparar staden på 236 000 ton koldioxidutsläpp varje år när oljan är borta. 

Vi tar fram en koldioxidbudget för staden som ska förtydliga för varje enskilt bolag och förvaltning vad de måste uppnå och när. Alla måste göra sin del.

Stockholms ska nu inte bara vara fossilbränslefritt år 2040 utan även klimatpositivt. Det här innebär större satsningar på koldioxidlagring och kolsänkor, nu när till och med FN:s klimatpanel IPCC, säger att det är detta som kommer krävas för att hantera världens klimatutsläpp.

Vi tar också fram en strategi för biologisk mångfald. Vi måste ett aktivt ansvar för stadens biologiska mångfald som hänger så tätt ihop med klimatförändringarna. 

Allt det här gör vi av solidaritet. För att framtidens stockholmarna ska ha det bättre än vi har idag. Att de inte ska drabbas för att vi inte ville eller orkade göra jobbet när vi kunde.

Vi grönblå inrättar nu också ett Agenda 2030-råd i staden. Vi ser att staden saknar ett övergripande arbete som säkerställer att vis ska uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål till år 2030. För detta behövs ett expertråd. Bland annat syftar målen till att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Stockholm och världen ska vara lite bättre när nästa generation tar över. Den måste till och med vara mycket bättre. Och då måste vi agera nu. Och det är just precis det vi gör.

Jag vill därför yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för 2019.

 

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter