Miljöpartiet leder Stockholms nya strategiråd för exploateringsfrågor

När Stockholm växer är markpolitiken ett av stadens viktigaste verktyg för ett högt och kvalitativt bostads- och stadsbyggande. Miljöpartiets Elin Olsson leder arbetet i exploateringsnämndens nyinrättade strategiråd.

Rådet kommer att fokusera på olika aspekter av markpolitiken och hur det långsiktiga behovet av markresurser säkras samtidigt som både den ekologiska och sociala hållbarheten stärks. När Stockholm bygger 140 000 bostäder till 2030 behövs ökad samverkan och en mer aktiv markpolitik. Rådet ska lyfta blicken från enskilda projekt och minska avståndet både internt och externt.

- Äntligen får vi en instans som kan diskutera och avhandla markpolitiken och knyta samman den med våra mål om en sammanhållen, klimatsmart och demokratiskt förankrad stadsutveckling, säger Elin Olsson (MP).

Fokus för rådets första sammanträde är dels ekosystemtjänster och dels förslaget till markanvisningspolicy. Till mötet har ett representativt urval av byggherrar bjudits in för att ge rådet sin syn på förslaget till ny markanvisningspolicy. Möjligheten att samverka med externa aktörer är en av rådets viktigaste uppdrag. Stockholm ska öka lyhördheten och bidra till bättre helhetslösningar.

Rådet kommer även behandla större planer och hur omvandlingen från verksamhetsområde till nya stadsdelar sker på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt samt hur strategin ekosystemtjänster och  grönytekompensation hanteras.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: