Miljöpartiet vill se fler mötesplatser för unga hbtq-personer

Miljöpartiet i Stockholms Stad presenterar tre förslag för att skapa bättre och fler mötesplatser för unga hbtq-personer, inom stadens verksamheter eller i samarbete med civilsamhället.

Under mandatperioden har stödet ökats till både befintliga och vi har öppnat nya mötesplatser för hbtq-personer i Stockholm. Nu vill vi fortsätta detta arbete genom att bland annat öppna ett nytt fritidshäng för unga hbtq-personer i ytterstaden, att fler av Stockholms stads egna fritidsgårdar blir hbtq-certifierade och att ytterligare en mötesplats för hbtq-personer med funktionsnedsättning skapas. Så gör vi Stockholm till en öppnare stad, med fler mötesplatser för unga hbtq-personer.

– Stockholm kan bli en ännu bättre stad för unga hbtq-personer. Alla unga stockholmare ska kunna känna sig trygga och välkomna både på fritidsgården och i skolan, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad

Personer som bryter mot flera av samhällsnormerna (exempelvis cis-normen, heteronormen och funktionsnormen) löper större risk att bli utsatta för diskriminering eller hat, hot och våld. Att ha en trygg mötesplats och få möta andra i liknande situation kan vara avgörande för att må bra. Fler mötesplatser kan skapas både genom att stadsdelarna får ett uppdrag och resurser för att skapa den här typen av mötesplatser, exempelvis i samarbete med civilsamhället, eller genom att utöka de medel som civilsamhället kan söka och tydliggöra behovet av att möta upp den här målgruppen.

– Vi ser ett stort behov av fler mötesplatser för hbtq-personer i Stockholm. Miljöpartiet går därför till val på att Stockholm ska bidra till att skapa fler mötesplatser för hbtq-personer och att fler av stadens fritidsgårdar ska bli hbtq-certifierade. Genom att höja kompetensen i hbtq-frågor på stadens egna fritidsgårdar ser vi till så att alla unga känner sig välkomna, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.

 

Miljöpartiets förslag:

  • Vi vill skapa ytterligare ett fritidshäng för unga hbtq-personer i Stockholm, denna gång i ytterstaden i till exempel Skärholmen.

  • Vi vill att fler av stadens fritidsgårdar ska bli hbtq-certifierade.

  • Vi vill se ytterligare ett fritidshäng för hbtq-personer med funktionsnedsättning.
     

Under mandatperioden så har majoriteten:     

  • Ökat stödet till Egalia, den fritidsgård för hbtq-ungdomar 13-19 år som drivs av RFSL Stockholm.

  • Ökat antalet mötesplatser för hbtq-personer i Stockholm, bland annat genom fritidsgården Indigo som drivs av Bromma stadsdelsförvaltnig.

  • Gett ett bidrag till RFSL för att säkra en hbtq-mötesplats för personer med funktionsnedsättning som bor i en gruppbostad eller servicebostad eller jobbar på daglig verksamhet. Målgruppen omfattar även unga vuxna över 18 år och som går på till exempel särskolegymnasiet.

  • Ökat medvetenheten om hbtq-frågor i stadens skolor, bland annat genom en satsning på 8 miljoner kronor. De elever som identifierar sig som hbtq ska känna sig trygga och uppleva att de bemöts på samma sätt som alla andra elever i skolan. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: