Ombildningar i ytterstaden

Lyssna

Den grönblåa majoriteten har tidigare meddelat att ombildningar enbart kommer vara aktuellt i ytterstaden, i stadsdelar där allmännyttan är i dominerande ställning. Vi presenterar nu kriterier för detta, vilket innebär att majoriteten är överens om att ombildningar kan vara aktuellt i 11 av stadens 132 mindre stadsdelar.

Den grönblå majoriteten har kommit överens om att vi kommer öppna upp för ombildningar i allmännyttans bestånd av hyresrätter i 11 av stadens 132 mindre stadsdelar. Stockholms stad utgörs av 132 mindre stadsdelar och 11 av dessa uppfyller de kriterier vi ställt upp. Villkoren för ombildningar är att båda av följande kriterier är uppfyllda i stadsdelen, 

 1. Mer än 60 procent av det totala bostadsbeståndet utgörs av hyresrätter. 
 2. Mer än 50 procent av hyresrätterna utgörs av allmännyttan.

Om eller när dessa krav inte längre är uppfyllda i dessa stadsdelar så kommer ytterligare ombildningar inte att tillåtas.

Sedan tidigare gäller även att värderingen ska ske på marknadsmässig grund samt att det ska vara på de boendes egna initiativ. Staden kommer inte att ta några egna initiativ till ombildningar, eller anlita ombildningskonsulter, utöver att informera vad som gäller.

Vi i Miljöpartiet vill att Stockholm ska vara en blandad stad, det betyder en mångfald av boendeformer, både hyresrätter, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter, kompiskontrakt, kollektivhus och bygg- och bogemenskaper. Detta slog vi fast redan 2017 i det bostadspolitiska programmet ”Stad 2020” som antogs av medlemmarna på årsmötet.

En blandad stad med olika boendeformer är viktig för att långsiktigt motverka ekonomisk segregation och Miljöpartiet vill att alla stadsdelar ska erbjuda attraktiva boendemiljöer med god tillgång till service, kollektivtrafik och arbetsplatser.

Följande stadsdelar berörs, vilket innebär 11 av Stockholms 132 stadsdelar: 

Rinkeby, Grimsta, Husby, Hökarängen, Rågsved, Hässelby Gård, Fagersjö, Skärholmen, Bagarmossen, Västertorp och Sätra.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: