Sommargågator lyckade enligt utvärdering – konceptet kopieras nu i München

Konceptet med sommargågator har varit lyckat, visar en utvärdering från trafikkontoret. Medborgare och näringsidkare har varit nöjda, bilister har kört långsammare och fler har gått, vistats och cyklat på gatorna. Nu ska München kopiera ”Levande Stockholm” för att göra den tyska staden mer trivsam och attraktiv.

I utvärderingen gör trafikkontoret bedömningen att syftet med Levande Stockholm har uppfyllts och att projektet varit lyckat. Synpunkter som kommit in visar att stockholmarna varit övervägande positiva till sommargågatorna och lokala verksamheter har i enkäter uppskattat projektet. Mätningar visar att bilisterna sänkt farten in på sommargågatorna och fler har gått, cyklat och vistats på gatorna.

– Vi går till val på en levande stad, med mer utrymme för människor och med färre bilar. Vi vill skapa fler gågator, fler sommargågator och sommartorg i både ytterstad och innerstad samt levandegöra stadens kajer och vattennära lägen. Vi vill också skapa fler bilfria gator i Stockholm, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Stockholmarna ska kunna njuta av staden. Vi skapar mer utrymme för människor, genom fler parker, sittplatser i gatumiljön, fik och restauranger. Det som tidigare varit plats för bil ska bli plats för vimmel. Så bygger vi en mänskligare och mer levande stad, säger Daniel Helldén.

I april besökte en delegation Stockholm för att studera sommargågator, som införts denna mandatperiod på initiativ från Miljöpartiet. Nu har de styrande socialdemokraterna SPD och konservativa CSU gett sin förvaltning i uppdrag att kopiera konceptet.

– Tydligen blev samtliga partier i deras fullmäktige begeistrade och deras förslag är i mångt och mycket en kopia av vårt sommargatukoncept. De vill ta sidogator utan buss- och spårvägslinjer i anspråk och även bjuda in medborgarna, det lokala näringslivet och stadsdelarna i arbetet, säger Daniel Helldén.

– Vårt arbete med att göra Stockholm mer levande gynnar inte enbart stockholmarna utan visar att vi också är en förebild  utomlands nu när konceptet med sommargågatorna sprids, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Mer om sommargågatorna www.stockholm.se/levandestockholm

Utvärderingen: http://insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/sammantrade?date=2018-06-14#agenda-13

Levande Stockholm i München https://ru.muenchen.de/pdf/2018/ru-2018-04-17.pdf#page=27 och här https://www.muenchen-transparent.de/dokumente/4927958/datei (på tyska)

Fakta Levande Stockholm

  • Sommargågator skrevs efter valet 2014 in i kommande års budget
  • Swedenborgsgatan invigdes som första gågata den 15 juni 2015. Även del av Skånegatan vid Nytorget.
  • Upplåtelsetaxan ändrades för att förenkla tillstånd och göra det billigare att ha uteservering på gatumark
  • 2016 tillkom Rörstrandsgatan och Skånegatan, och tiden förlängdes från mitten av maj till den siste augusti. Tillfällig park på Humlegårdsgatan i samarbete med fastighetsägarna och en mobil pop up-park på Pipersgatan
  • 2017 blev det fem tillfälliga parker och sommartorg även i ytterstaden, och fem mobila pop up-parker. Swedenborgsgatan, Rörstrandsgatan och Skånegatan permanentades och Hornsbergs strand samt Drottninggatans förlängning tillkom – totalt en kilometer sommargågator. Öppet från mitten av maj till mitten av september
  • 2017 premiär för levande Stockholm vintertid: Järnvägsparken fick belysning, Sergelgatan vintermöbler och belysning samt Fatbursparken vinteraktiviteter
  • 2018 totalt 2,5 kilometer sommargågator, på 20 platser. Utökning med sex sommargågator till totalt tio och förlängning av Skånegatan och Rörstrandsgatan, sju sommartorg, fem mobila pop up-parker samt fyra tillfälliga parker över hela staden. Samarbete med kulturförvaltningen med aktiviteter på sommargågatorna.
  • Sommargågator 2018: Rörstrandsgatan, Bergsgatan, Skånegatan, Norra Agnegatan, Norrtullsgatan, Swedenborgsgatan, Nybrogatan, Svandammsvägen, Hornsbergs Strand och Gamla Brogatan
  • Sommartorg 2018: Bredholmstorget, Gustav Adolfs torg, Östberga vid Backens lekpark, Hässelby torg, Husby torg, Rågsveds torg, Lagaplan i Bagarmossen och Svandammsvägen
  • Tillfälliga parker 2018: Humlegårdsgatan, Valhallavägen, Fatbursparken och Tenstagången

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: