Stockholm blir kolfritt 2020 – sista kolpannan i Värtaverket stängs i förtid

Stockholm blir kolfritt 2020 – sista kolpannan i Värtaverket stängs i förtid

Nu fattar Stockholm Exergis styrelse beslut om att stänga den sista kolpannan i kolkraftvärmeverket KVV6 i Värtahamnen. Det innebär att inriktningsbeslutet från 2017 om utfasningen av kolet till 2022, verkställs redan 2020. Kolkraftvärmeverket är en stor utsläppskälla, och är Stockholm stads enskilt största källa till fossila utsläpp. Att stänga kolkraftvärmeverket har varit en av Miljöpartiet Stockholms stads viktigaste frågor.
– Det är en stor vinst för Stockholms klimatarbete att stadens sista kolkraftvärmeverk stängs redan 2020. Kolkraftvärmeverket i Värtan är en stor utsläppskälla och släppte under 2018 ut en halv miljon ton CO2. Med detta beslut tar Stockholm ytterligare ett stort kliv framåt mot målet om en fossilbränslefri stad, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

– Ett viktigt led i stadens klimatarbete är att säkerställa energiförsörjningen när fossila källor fasas ut, staden fortsätter växa och elbehovet förväntas öka. Nyligen slöts ett avtal mellan Ellevio och Stockholm Exergi där Stockholms elförsörjning säkras i närtid. Nu kommer Stockholms nya elgeneral, tillsammans med Ellevio, Stockholm Exergi och Svenska Kraftnät vara viktiga aktörer när vi säkerställer framtidens energiförsörjning, säger Katarina Luhr (MP).

Stockholms stad har målet att staden ska vara fossilbränslefri och klimatpositiv senast år 2040. Sedan 1990 har klimatutsläppen från Stockholms stad minskat med 40 procent vilket främst skett inom sektorerna uppvärmning och el. Just nu är stadens nya miljöprogram och klimathandlingsplan på remiss. I förslaget till klimathandlingsplan föreslås en klimatbudget med beräknade klimatbesparingskrav på stadens förvaltningar och bolag. Att Stockholm Exergi nu fattat beslut om att tidigarelägga stängningen av det sista kolkraftvärmeverket i Stockholm är en viktig del i hur staden når sina klimatmål.

Läs mer på dn.se eller hos SVT Stockholm

Relaterade nyheter

Stockholm, 27 mars 2018

49 nya projekt får stöd av Klimatmiljarden

Stockholm, 23 mars 2016

Trafikborgarrådet vill utöka trängselskatterna

Stockholm, 23 mars 2016

Tre av tio fordon måste bort för att klara klimatmålen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter