Bostäder för alla i Strömstad

Lyssna

Strömstads befolkning ökar, många flyttar hit för att det är en bra plats att bo på. Ändå skulle det förmodligen kunna vara fler, om det hade funnits fler bostäder. Särskilt svårt är det för unga att hitta sin första bostad, ett problem som vi delar med de flesta orter i Sverige. Vi behöver bygga fler små och billiga hyresrätter i Strömstad!

Miljöpartiet vill

  • Göra Canningområdet till ett bostadsområde för alla, med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och kooperativ hyresrätt
  • Ta vara på Skeppsbroplatsens unika läge och göra den till en trivsam plats för alla invånare och besökare 
  • Att Strömstadsbyggen ska ges i uppdrag att också bygga små och billiga hyresrätter
  • Att större hänsyn tas vid planering av nya bostadsområden till de boendes möjligheter till rekreation samt till barns utveckling 

Vår vision för samhällsplaneringen och bostadsbyggandet ser ut så här:

Skeppsbroplatsen har blivit som en naturlig utökning av stadskärnan och binder samman nuvarande centrum med SPA-hotellet och Nötholmsområdet. Platsen kantas av en strandpromenad som löper runt Röudden för att sedan övergå i en bro över Bojarkilen. På platsen finns öppna ytor samt restauranger och caféer. I Canningområdet har det byggts bostadsrätter och hyresrätter i varierande storlekar för att så många av stadens invånare som möjligt skall kunna njuta av ett modernt och stadsnära boende.

Vid planeringen av nya bostadsområden har plats avsatts för gröna ytor, samt för områden för rekreation och samvaro för de boende. Det finns ökad möjlighet till stadsnära odling och också till vertikal odling upp efter husfasaderna. Stor hänsyn har också tagits till barns förutsättningar för att bo, leka och utvecklas i de nya områdena.

Skee har vuxit och fått ett eget lokalt centrum igen, dit de boende kan gå för att göra sina matinköp.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: