Dags att bygga hyresrätter

Bostadsbristen är en av kommunens största utmaningar och störst är bristen på centrumnära hyresrätter. Vi behöver fler små och billiga hyresrätter i Strömstad!

Miljöpartiet vill

  • göra Canningområdet till ett bostadsområde för alla, med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och trygghetsboende
  • genomföra en stor satsning på centrumnära hyresrätter
  • att Strömstadsbyggen ska ges i uppdrag att också bygga små och billiga hyresrätter
  • att större hänsyn tas vid planering av nya bostadsområden till de boendes möjligheter till rekreation samt till barns utveckling 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: