Undanröja planhinder för solceller

Den 2 februari lämnade vi in följande motion till kommunfullmäktige:

Intresset för solceller har fullkomligt exploderat. Det är ett bra sätt att skapa förnyelsebar energi och samtidigt sänka sina elkostnader. Tyvärr har flera av våra detaljplaner en bestämmelse som gör det besvärligare och dyrare att installera solceller på taket. Det handlar om att planen föreskriver att taken ska vara beklädda med rött taktegel.

Det innebär att det är planstridigt att sätta upp solceller., om planen anger att det ska vara belagt med rött taktegel. Det finns nu rättsfall som klargör detta. Det innebär att du får avslag om du söker bygglov och riskerar att få ta bort dem om du inte söker och blir utsatt för tillsyn. I planområden där denna bestämmelse inte finns behöver du inte söka bygglov, så du kan göra fel utan att ha uppsåt. Den som går i solcellstankar pratar ofta med någon som redan satt upp och dåfått besked om att inget bygglov behövs.

Det här är en negativ bieffekt som inte var tanken när bestämmelsen om rött taktegel skrevs in i detaljplanen. I alla nya planer som vi nu tar fram bör vi klargöra att solceller får sättas upp på taken. Men vi bör göra motsvarande ändringar även i äldre planer, om det är praktiskt möjligt och kan ske till en rimlig kostnad.

Ett första steg är att ta reda på just det.

Miljöpartiet de gröna yrkar

  • att planavdelningen ges i uppdrag att inventera vilka planer som förhindrar solceller och beräkna kostnaden för att göra en enkel planändring för att möjliggöra solcellsutbyggnad på taken i planområdet.

Relaterade nyheter

Strömstad, 8 april 2022

Solcellspark

Strömstad, 10 juni 2021

Installera solpaneler på Pilen 5

Strömstad, 21 januari 2021

Solceller på Pilen 5

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter