Solcellspark Grandalen

Den andra motionen som lämnades in den 8 april handlade om solcellsparker:

För att nå målet om fossiloberoende innan 2030 krävs en rad åtgärder, där förnyelsebar energi är en viktig del. Vi anser att kommunen bör utreda anläggandet av solcellsparker på lämpliga platser.

Solenergi är idag ett effektivt och miljövänligt sätt att producera el. Vi har tidigare föreslagit att kommunen ska installera solpaneler på Pilen 5, vilket nu delvis är genomfört. Framåt ser vi även möjligheter för kommunen att bygga solcellsparker på lämpliga platser.

Grandalen består till stora delar av en igenväxt soptipp, ett område som inte kommer gå att använda till t ex byggnation på många år. Det är en stor och öppen plats med ett bra läge mot solen, därför ser vi det som en lämplig plats för en solcellspark. Ett annat exempel på plats för en solcellspark är området mellan Vettevi och gamla E6, vilket skulle kunna sänka energikostnaden för Lionshov och Beatebergsgården.

Miljöpartiet de gröna yrkar

  • att kommunen utreder anläggandet av solcellsparker vid Grandalen (gamla soptippen) samt mellan Vettevi och gamla E6.

Relaterade nyheter

Strömstad, 2 februari 2022

Undanröja planhinder för solceller

Strömstad, 10 juni 2021

Installera solpaneler på Pilen 5

Strömstad, 21 januari 2021

Solceller på Pilen 5

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter