Solceller på Pilen 5

Solceller på Pilen 5

För att nå målet om fossiloberoende före 2030 krävs en rad åtgärder, där övergång till förnyelsebar energi är en viktig del. Vi anser att kommunen bör installera solceller på fler kommunala fastigheter.
Köpet av sjukhusfastigheten (Pilen 5) har debatterats flitigt ur flera aspekter. Miljöpartiet har inte varit emot köpet utan främst ifrågasatt beslutsunderlagen (och brådskan). Vi motionerade redan 2011 om att kommunen borde köpa in fastigheten.

Nu är köpet genomfört och vi behöver gemensamt arbeta för att fastigheten kommer till användning på bäst möjliga vis. Vi kommer, om vi bereds möjlighet, att vara en konstruktiv part i detta arbete. Här kommer ett första inspel.

Det finns ett behov av att se över och rusta upp elanläggningen i fastigheten. Enligt Solkartan, en tjänst som visar hur mycket solenergi som landar på ett specifikt tak, är taket på Pilen 5 mycket lämplig för solceller. Vi anser därför att kommunen i samband med denna upprustning bör ta tillvara möjligheten att installera solceller på taket av Pilen 5.

Miljöpartiet de gröna yrkar

att  solpaneler installeras på Pilen 5.

Relaterade nyheter

Strömstad, 25 mars 2023

Vi befinner oss i ett planetärt nödläge

Strömstad, 8 april 2022

Solcellspark

Strömstad, 2 februari 2022

Undanröja planhinder för solceller

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter