Vi befinner oss i ett planetärt nödläge

Vi befinner oss i ett planetärt nödläge

Marlene E Midtvedt (MP): ”De globala utsläppen måste minska rekordsnabbt om vi ska klara FN:s klimatmål.”

Häromdagen presenterade FN:s klimatpanel, IPCC, sin stora rapport där klimatpanelens arbete de senaste sju åren sammanfattas. Klimatforskare har sammanfattat tusentals vetenskapliga studier.

Bilden som målas upp är dyster, tiden för att nå 1,5-gradersmålet rinner ut. De klimatrelaterade riskerna för människor, djur och natur är extremt allvarliga. Nu krävs handlingskraft och ett globalt ledarskap. Tyvärr ökar regeringens politik utsläppen och gör Sverige till en del av problemet, snarare än lösningen.

Läget för människor, djur och natur är extremt ­allvarligt. Vi befinner oss i ett planetärt nödläge och de globala utsläppen måste minska rekordsnabbt om vi ska klara FN:s klimatmål. Att begränsa uppvärmningen till 1,5-grader innebär omfattande och omedel­bara utsläppsminskningar.

IPCC efterfrågar globalt ledarskap och handlingskraft. En snabb omställning av industri, transporter, livsmedelssystem och finansiell sektor krävs för att undvika en accelererande klimatkatastrof. Det går fortfarande att vända utvecklingen genom radikala förändringar på alla nivåer av samhället, men det kräver politisk vilja och handlingskraft, nationellt som internationellt. De klimatfärdplaner och rapporter som världens länder nu har på bordet räcker inte. Ambitionerna är för låga och fortsätter vi i samma spår går världen mot cirka 2,8 graders uppvärmning år 2100.

IPCC:s syntesrapport skärper i dag tonläget, men studier, forskare och rapporter har länge sagt samma sak. Klimatförändringarna och dess konsekvenser är inget framtidsscenario – de är redan här. Ekosystemen utarmas och människor dör. Frågan är inte om det blir en katastrof, utan hur stor den blir, hur snabbt den kommer och var den slår hårdast. Rikare länder som Sverige måste gå ännu snabbare fram med en seriös, rättvis och effektiv klimatpolitik. Allt annat är oacceptabelt.

Marlene E Midtvedt

Miljöpartiet Strömstad

(insändare Strömstads Tidning 2023-03-25)

Relaterade nyheter

Strömstad, 8 april 2022

Solcellspark

Strömstad, 2 februari 2022

Undanröja planhinder för solceller

Strömstad, 5 september 2021

Fler partier måste ta klimatkrisen på allvar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter