Bostäder

Bostäder

Bostäder åt barnfamiljer

Idag bor många äldre kvar i sin villa som de egentligen tycker är för stor, samtidigt som barnfamiljer har svårt att hitta småhus till överkomliga priser. För att komma till rätta med detta behöver samhällsplaneringen i högre grad fokusera på att skapa rotation på bostadsmarknaden. Det handlar om att skapa attraktiva lägenheter med god tillgänglighet som passar på ålderns höst, men vi behöver också återuppta planerna på småhustomter i centrala Strömstad och Skee.

Miljöpartiet vill

  • Arbeta vidare tillsammans med Kosterborna för att möjliggöra för fler barnfamiljer att bosätta sig på öarna.
  • Aktivt arbeta för fler småhustomter i Skee.
  • Återuppta den långsiktiga bostadsplaneringen i syfte att skapa en planreserv som möjliggör utbyggnad av bostäder i olika upplåtelseformer.

Nyheter på Bostäder

Strömstad, 2 februari 2022

Undanröja planhinder för solceller

Strömstad, 23 oktober 2021

Vi önskar transparens kring Filjestadsprojektet

Strömstad, 26 maj 2021

Fler partier måste ta ansvar för naturen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter