Näringsliv

Näringsliv

Fler ben att stå på. Närheten till gränsen är fortsatt en styrka för Strömstad, men kommunens ensidiga fokus på gränshandeln har satt oss i en utsatt position. Nu krävs en seriös plan och målmedvetet arbete för ett bredare näringsliv och bättre möjligheter till utbildning.

Upplevelsestaden Strömstad

Strömstad är en vacker stad och i förhållande till sin storlek finns ett gott kultur- och evenemangsutbud. Men vi kan bli bättre. Genom aktivt stöd och positivt bemötande av arrangörer kan kommunen ytterligare stärka utbudet av kultur-, idrotts- och nöjesevenemang. Stadskärnan kan göras mer attraktiv genom att tillgängliggöra fler ytor längs vattnet. Vyerna över havet och skärgården är en unik resurs för Strömstad centrum.

Miljöpartiet vill ha ett bredare näringsliv:

  • Ta fram en tydlig och långsiktig näringslivsstrategi med bred politisk förankring i syfte att skapa ett bredare näringsliv, en större variation av företag och branscher.
  • Utveckla samarbetet över gränsen för näringsliv, kultur, idrott, utbildning m.m..
  • Arbeta målmedvetet och långsiktigt för att stärka bilden av Strömstad i Sverige.
  • Verka för att få ny industri till Bastekärr och företagsetableringar i hela kommunen.
  • Förbättra pendlingsmöjligheterna till och från Strömstad, samt underlätta för fler att jobba på distans.
  • Fortsätta satsningen på gymnasiet, vuxenutbildningen och fler alternativ för högskoleutbildning på hemmaplan.

Nyheter på Företagande

Strömstad, 30 augusti 2022

Strömstad behöver inte fler externa köpcentrum

Strömstad, 9 juni 2022

Debattartikel i Strömstads Tidning 9 juni

Strömstad, 25 november 2014

Överenskommelsen inom majoriteten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter