Trafik

Miljöpartiet vill

  • Skapa mer plats åt gående och cyklister i stadskärnan.
  • Påbörja arbetet med belysta cykelvägar till Hällestrand, Båleröd och Skee förskola.
  • Skapa en heltäckande cykelplan för hela kommunen.
  • Fortsätta planeringen för en bro över Bojarkilen.
  • Driva på utvecklingen av bättre kollektivtrafik regionalt och lokalt.
  • Möjliggöra för fler utanför centrum att åka kollektivt genom att i samråd med lokalsamhället hitta så bra kollektivtrafiklösningar som möjligt utefter de vid varje tidpunkt största behoven.

Äntligen har vi en cykelplan för centrala Strömstad! Men den kan bli skarpare och tydligare när det gäller behoven utanför centrum.

Samhällets krav på trafiksäkerhet och god miljö ökar. Ett av flera medel för att göra trafiken miljövänligare och minska utsläppen av koldioxid är att öka cykeltrafikens andel, eftersom cykeln är det miljövänligaste fordon vi har.

En bra, säker och trygg trafikmiljö för cyklister är också en bra trafikmiljö för övriga trafikanter. Det finns en potential för ökad cykling i Strömstad, och vi ser redan att turismen genererar alltmer cykeltrafik sommartid.

Förutom att förbättra för cyklister till och från centrala Strömstad finns det fortfarande behov av bättre cykelmiljö i staden. Det behöver bli säkrare att cykla genom stadskärnan. Alltför många cyklister väljer att cykla på trottoarer och gångbanor och mot trafikriktningen. En tanke kan vara att omvandla en av filerna på Badhusgatan till en dubbelriktad cykelbana.

En annan viktig förbättring är att skilja på gång- och cykeltrafik. De bör inte dela på samma körbana.

Vi vill också se fler och bättre parkeringsmöjligheter för cyklar i stadskärnan.

Cykelplanen bör vidare visa när en nödvändig utbyggnad av cykelbana till Hällestrand och Båleröd (och sedan vidare till Rossö) planeras.

Nyheter på Trafik

Strömstad, 30 november 2021

Motion från MP: Hyrcyklar i Strömstad och Skee

Strömstad, 17 augusti 2021

Möjliggöra för anställda inom Strömstad kommun att köpa en förmånscykel via bruttolöneavdrag

Strömstad, 3 augusti 2021

Cykelplanen – ett steg i rätt riktning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter