Trygghet för äldre

Trygghet för äldre

Miljöpartiet vill:

  • Påbörja arbetstidsförkortning för personalen inom äldrevården.
  • Satsa på vidareutbildning och inspirationstillfällen för all matsalspersonal.
  • Erbjuda ljusterapi på våra äldreboenden.
  • Införa vinterarbetskläder för hemtjänstpersonalen, personliga assistenter och boendestödjare.
  • Ta fram en strategi för att minska isolering hos äldre.
  • Inrätta fler och bättre samlingslokaler för kommunens äldre invånare.
  • Stimulera pensionärer att äta mat i skolor och på äldreboenden, bl. a. genom att möjliggöra för pensionärer att äta lunch i den nya serveringen t i Pilen 5.

Efter arbetslivet är det viktigt upprätthålla ett socialt sammanhang och motarbeta ensamhet och isolering. Kommunen behöver arbeta aktivt med frågan. Den som vill och kan ska kunna jobba efter 67 och uppdrag som t ex klassmormor/morfar ska finnas för den som önskar. Att göra det möjligt för pensionärer att äta till självkostnadspris på skolor och äldreboenden (t ex på Pilen 5) är ett annat sätt att underlätta ett socialt liv. Den som har hemtjänst ska endast möta ett begränsat antal personer. Trygghetslarmen ska vara avgiftsfria.

Nyheter på Äldre

Strömstad, 13 oktober 2022

Strömstad växer – vi måste satsa på staden och inte avveckla

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter