Barn och utbildning

Barn och utbildning

Fler pedagoger i skola och förskola

Skolan ska vara en trygg plats för elever och lärare ska ha tid att vara lärare.

Fler pedagoger och kuratorer samt tvålärarsystem i grundskolan skulle vara ett steg i rätt riktning. Även Kulturskolan kan spela en viktig roll i att öka våra barns välbefinnande. Att satsa på kulturskolan ger mångfalt tillbaka. Genom att ta bort avgiften får alla barn möjlighet att delta i kulturskolan.

Miljöpartiet vill

  • Öka personaltätheten i förskolan och skolan.
  • Minska storleken på barngrupperna i förskolan.
  • Att de 15 avgiftsfria timmarna/vecka på förskolan för barn över 3 år får disponeras fritt.
  • Utveckla fler lekplatser i kommunen.
  • Minska administrationen för lärare.
  • Utöka satsningen på kulturskolan.
  • Alla skolbarn ska få besöka Naturum på Koster, Tjärnö marinbiologiska, Blomsholm och Krokstrand.
  • Utbildning av skolpersonal om hur man upptäcker sexuella övergrepp.
  • Se till att det finns en långsiktig plan för det framtida behovet av grundskolor.

Nyheter på Skola och utbildning

Strömstad, 4 augusti 2022

Strömstad är underbart – men kan bli ännu bättre

Strömstad, 28 juli 2022

Skolan är nyckeln för att hålla hela kommunen levande och för att bredda vårt näringsliv

Strömstad, 4 november 2021

Vi förstår personalens oro

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter