Trafik

Miljöpartiet vill

  • Att kommunen upprättar en cykelplan
  • Ha separata cykelbanor genom centrala stan, som ansluter till ​cykelbanorna ​på Surbrunnsgatan, Oslovägen och Uddevallavägen.
  • Ha fler cykelparkeringar i stadskärnan
  • Ha säkra gång- och cykelvägar till kommunens skolor.

I alla regleringsbrev för Trafikverket och i alla nationella transportpolitiska beslut står ”cyklingen ska öka”. Det är dags att också vi i Strömstad planerar för detta.

Samhällets krav på trafiksäkerhet och god miljö ökar. Ett av flera medel för att göra trafiken miljövänligare, är att öka cykeltrafikens andel, eftersom cykeln är det miljövänligaste fordon vi har.

Den är en viktig del av en lokal tillämpning av samhällets miljö-, säkerhets- och hälsosträvanden. En cykelplan ska underlätta prioritering och samordning av åtgärder inom detta område. Det är också ett sätt att bryta ner den nationella cykeltrafikstrategin till lokal nivå.

En bra, säker och trygg trafikmiljö för cyklister är också en bra trafikmiljö för övriga trafikanter. Det finns en potential för ökad cykling i Strömstad, och vi ser redan att turismen genererar alltmer cykeltrafik sommartid.

Vi i Strömstad har några cykelbanor som leder in till centrum men väl där upphör de. Vi tycker det är angeläget att knyta samman cykelbanorna på Surbrunnsgatan, Oslovägen och Uddevallavägen med varandra så att det blir säkrare att cykla genom stadskärnan. Detta kan till exempel delvis åstadkommas genom att en av filerna längs Södra Hamngatan och Badhusgatan omvandlas till dubbelriktad cykelbana.

En annan viktig förbättring är att skilja på gång- och cykeltrafik. De bör inte dela på samma körbana.

Vi vill också se fler och bättre parkeringsmöjligheter för cyklar i stadskärnan.

Cykelplanen bör vidare visa när en nödvändig utbyggnad av cykelbana till Hällestrand och Båleröd (och sedan vidare till Rossö) planeras. Andra förbättringar som planen bör ta upp är belysning av cykelbanan till Seläter, samt inte minst den nybyggda cykelbanan mellan Skee och Strömstad!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: