Utbildning

Lärande är en livslång process. Därför måste vi ge alla invånare förutsättningar för att kunna utbilda sig, på olika nivåer.

Att lära sig nya saker är en viktig faktor för människors välmående och därför måste kommunens invånare få bästa möjliga förutsättningar för att kunna utbilda sig, oavsett ålder, förusättningar eller orsak.

Miljöpartiet vill

  • Bredda och utveckla den kommunala vuxenutbildningen.

  • Förbättra möjligheterna att studera på högskolan på distans. I det moderna digitala samhället skall människor inte behöva flytta till en annan ort för att studera, utan en mängd utbildningar av varierande art skall kunna erbjudas på distans via Gymnasiet och Lärcentrum.

  • Införa arabiska, kinesiska och ryska som språkval från årskurs 6. Det är dags att anpassa sig till en global värld. Kinesiska talas av drygt en femtedel av jordens invånare och arabiska är numera ett av Sveriges största språk. Att lära sig främmande språk handlar också om att lära sig om andra kulturer och är ett bra sätt för att överbygga fördomar och rädslor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: