Strömsund

Vi anser att människan är en aktiv och kreativ varelse som både vill och kan ta ansvar. Samhället måste utformas så att varje människa fritt kan utveckla sina goda egenskaper och möjligheter i demokratisk anda. 
Solidaritet är grundläggande i varje hållbart samhälle. Vår politik har sedan partiet bildades 1981 utformats med utgångspunkt i: 
 Solidaritet med kommande generationer 
Solidaritet med världens alla människor 
Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet 
 

Kandidater till kommunfullmäktige 2018-2022 Klicka på bilden så kommer du till vår sida på Facebook

Miljöpartiet Strömsund

Kontakt