Äldreomsorg

Alla människor ska kunna åldras med god livskvalitet. Sundbybergs äldreomsorg ska präglas av ett tryggt bemötande och bidra till både välbefinnande och mening i vardagen. Möjligheten till eget inflytande ska vara stor.

Miljöpartiet vill

  • Staden ska ta fram en plan för att säkerställa ett äldreboende och mellanboende i varje stadsdel.
  • Kontinuiteten ska öka bland hemtjänstens personal.
  • Alla Sundbybergsbor ska ha rätt att själv välja äldreboende och hemtjänstutförare. Så långt som möjligt ska den som tar emot omsorg kunna påverka när och hur olika insatser ska utföras.
  • Äldreboenden ska erbjuda musik, rörelse och fler utevistelser. De som arbetar på stadens äldreboenden ska kunna kommunicera på det språk som boende talar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: