Klimatsmarta bostäder

Sundbyberg ska vara med och bekämpa bostadsbristen i Stockholmsregionen. Vi vill bygga en blandad stad med klimatsmarta bostäder i hållbara byggmaterial.

Miljöpartiet vill

  • Staden ska uppnå en mångfald av ägandeformer i alla stadsdelar, exempelvis bostadsrätter, ägarrätter, villor, radhus och hyresrätter såväl som hyrköplösningar, kooperativa ägarformer och byggemenskaper.
  • Sundbyberg ska bygga fler ungdoms- och studentbostäder.
  • Kompiskontrakt och liknande lösningar ska sänka tröskeln till kommunens bostäder.
  • Hållbara byggmaterial med låg miljö- och klimatpåverkan, såsom exempelvis trä, ska prioriteras vid nybyggnation.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: