Cykling

Utsläppen från kol, olja och bensin är den starkast drivande faktorn när klimatet förändras. I vårt Sundbyberg är det enkelt att resa klimatsmart. Vi vill binda samman stadsdelarna med större cykelvägar.

Miljöpartiet vill

  • Sundbyberg ska ha säkra och separerade gång- och cykelstråk som går att använda året om. Vägar till och från förskolor och skolor är särskilt prioriterade.
  • Staden ska, i samarbete med SL, tillhandahålla fler yteffektiva och vädersäkrade cykelparkeringar, särskilt i anslutning till större knutpunkter för kollektivtrafik.
  • Vid nybyggnation ska staden planera för färre bilister och fler cyklister och kollektivtrafikresenärer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: