Barn och förskola

Förskolans uppgift är att stimulera barnens utveckling och rusta dem för en trygg skolstart. Miljöpartiet vill att arbetssätt i förskolan ska bygga på beprövad erfarenhet och ha god förankring i forskning.

Miljöpartiet vill

  • Barngruppernas storlek i förskolan ska minska och andelen utbildade pedagoger öka.
  • Maten i förskolor och skolor ska vara ekologisk och inredningen ska vara fri från giftiga kemikalier.
  • Gång- och cykelstråk till och från förskolor och skolor ska vara säkra och kunna användas året om.
  • Förskolegårdar ska vara gröna, tillräckligt rymliga och inspirera till rörelse och lek.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: