Deltagande demokrati

Demokratin och öppenheten behöver alltid försvaras. Miljöpartiet vill att människor ska få goda valmöjligheter, med större makt över sin vardag och sin direkta närmiljö. Vi vill stärka den lokala demokratin.

Miljöpartiet vill

  • Sundbyberg ska stärka sina invånares inflytande genom dialoger med boende, rådslag och medborgarbudgetar.
  • Staden ska arbeta för att öka valdeltagandet i kommun-, region- och riksdagsval samt EU-val.
  • Sundbyberg ska bli en testkommun för 16 års rösträtt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: