Föreningsliv och idrott

Idrott, motion och friluftsliv stärker människors välmående och lägger grunden för en godare hälsa. I vårt Sundbyberg behöver barn inte betala någon avgift för att delta i stadens utbud av aktiviteter. Stadens anläggningar, såsom idrottshallar och skolor, ska så långt det är möjligt vara tillgängliga för föreningslivet att använda.

Miljöpartiet vill

  • Miloområdet ska bli ett centrum för idrott och fritidsaktiviteter, med nya träbyggnader och bostäder på redan hårdgjord yta. Ursviks motionsområde ska utvecklas.
  • Staden ska möjliggöra etableringen av ett prylbibliotek där t.ex. barn kan låna sportutrustning.
  • Sundbybergs stöd till idrottsföreningar ska fördelas rättvist i förhållande till antal kvinnliga respektive manliga utförare.
  • Föreningar som får stöd av staden ska redovisa sitt arbete med jämställdhet, antidiskriminering och mot toppning inom idrott.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: