Ett levande föreningsliv

Många i Sverige är ideellt engagerade. Föreningslivet är en bärande samhällskraft, och är bra för samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin. Stöd och villkor för det demokratiska föreningslivet ska vara långsiktiga och tydliga.

 

Miljöpartiet vill

  • Genomför ett civilsamhälleslyft med 1 miljard i en permanent satsning på föreningslivet och civilsamhället.
  • Stärka friluftslivet.
  • Stärka idrottsrörelsen satsa på anläggningar och utemiljöer.
  • Gynna en mångfald av aktiviteter.
  • Säkra en trygg idrott och frihet fri från kränkningar och övergrepp.
  • Ge mer offentligt stöd till folkbildningen och studieförbunden,
  • Bryta civilsamhällets beroende av projektstöd.
  • Säkra att föreningslivets oberoende röst värnas.
  • Uppmuntra ungdomars engagemang och se till att det finns en jämlik och jämställd fördelning av resurserna.

Nyheter på Föreningsliv, folkbildning och idrott

En kraftfull satsning på den fria kulturen

Lyft fram bibliotekarierna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter