HBTQ

Miljöpartiet vill att alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska känna sig trygga och välkomna i Sundbyberg. Kommunens medarbetare ska vara väl rustade att möta en mångfald av invånare.

Miljöpartiet vill

  • Jourer och liknande verksamheter som riktar sig till utsatta HBTQ-personer ska få ett mer långsiktigt stöd av kommunen.
  • Stadens verksamheter ska HBTQ-certifieras eller på annat sätt förses med fullgoda kunskaper kring HBTQ-frågor.
  • Kommunen ska utöka sitt engagemang i Stockholm Pride.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: