Ett gott liv, hela livet

Äldreomsorg

Sundbybergs äldreomsorg ska hålla en hög kvalitet och alla ska lita på att äldreomsorgen ger ett tryggt och värdigt åldrande. Sundbybergs äldreomsorg ska präglas av ett tryggt bemötande och bidra till både välbefinnande och mening i vardagen. Möjligheten till eget inflytande ska vara stor.

Personalen är verksamhetens största resurs. Vittnesmål från den svenska äldreomsorgen präglas av återkommande berättelser från vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor där omöjlig schemaläggning, otillräcklig tid för omvårdnad och en konstant stress är en del av vardagen. Detta ska aldrig bli en acceptabel nivå för Sundbybergs äldreomsorg.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Erbjud kommunens äldre fler trygga boendealternativ som passar för olika önskemål genom att etablera fler seniorbostäder.
  • Ge anställda inom hemtjänst och äldreomsorg bättre arbetsvillkor med både fasta anställningar och heltid som norm.
  • Belöna de hemtjänstutövare som eftersträvar kontinuitet för de äldre. Vi vill höja kvaliteten i hemtjänsten genom en så kallad kontinuitetsbonus, som främjar låg personalomsättning och förbättrar relationen mellan de äldre och personalen.
  • Ge ny och befintlig personal i äldreomsorgen möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller
    undersköterska på betald arbetstid genom äldreomsorgslyftet.
  • Bevara och utveckla träffpunkterna för pensionärer.

Läs mer om Miljöpartiets politik här.

Nyheter på Äldreomsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter