Bostäder

Bostäder

Sundbyberg ska vara med och bekämpa bostadsbristen i Stockholmsregionen. Bostadsbyggandet i Sundbyberg ska vara klimatsmart och i största möjliga mån ska vi bygga på redan asfalterade ytor för att bevara kommunens grönområden. Att bygga bostäder är mer än att bara föra upp hus – det är en del i att bygga en sammanhållen stad.

I Miljöpartiets vision om Sundbyberg finns det levande innergårdar, solceller som glittrar på taken och en blandning av hyresrätter och bostadsrätter i alla områden. 

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Rusta upp och renovera det kommunala bostadsbolaget Förvaltarens hyresrätter utan att chockhöja hyrorna, så kallade renovräkningar.
  • Bygg nya bostäder och byggnader i kommunen klimatsmart, med låg energianvändning och med utsläppssnåla material.
  • Nya bostäder ska i första hand byggas på redan hårdgjord mark och inte på kommunens grönytor.
  • Skapa en blandad bebyggelse genom att bygga fler hyresrätter i områden där bostadsrätten dominerar, och vice versa.
  • Stärk medborgardialogen vid bostadsbyggande så att grannar och närboende känner sig delaktiga i kommunens utveckling.

Läs mer om Miljöpartiets bostadspolitik här.

Nyheter på Bostäder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter