Cykling

Utsläppen från kol, olja och bensin är den starkast drivande faktorn när klimatet förändras. Därför vill vi att trafiken i Sundbyberg ska anpassas mer efter gång, cykel och kollektivtrafik – transportmedel som är både klimatsmarta och tar mindre plats.

Vi vill särskilt bygga ut och säkra gång- och cykelvägar till kommunens skolor, samtidigt som gång, cykel- och biltrafiken ska separeras för att minska risken för olyckor. Trafiken i Sundbyberg ska vara säker för alla som rör sig i kommunen. 

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Bygga bredare och säkrare gång- och cykelvägar i hela kommunen.
  • Göra det säkrare att gå och cykla vintertid genom bättre snöröjning på gång- och cykelvägar.
  • Underlätta för sundbybergarna att cykla genom att införa ett lånecykelsystem med elcyklar och lådcyklar.
  • Att Stockholm stads upphandlade lånecykelsystem även ska etableras i Sundbyberg.
  • Trygghetssäkra gång- och cykelbanor genom bland annat utbyggd belysning och minska mängden stora buskage.

Läs mer om Miljöpartiets politik här.

Nyheter på Cykling

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter