Demokrati och mänskliga rättigheter

Demokrati och mänskliga rättigheter

Demokratin och öppenheten behöver alltid försvaras. Miljöpartiet vill att människor ska få goda valmöjligheter, med större makt över sin vardag och sin direkta närmiljö. Det är av yttersta vikt att vi värnar om det öppna samhället med yttrandefrihet, demokrati och mångfald. Vi vill särskilt stärka den lokala demokratin och värna om medborgarförslag. 

Miljöpartiet vill

  • Säkerställa alla människors fri- och rättigheter.
  • Stärka minoriteters rättigheter.
  • Värna fri media och grundlagsskydda public service.
  • Främja öppenhet och insyn i alla offentliga verksamheter.
  • Involvera fler i demokratin och sänka rösträttsåldern till 16 år.

Läs mer om Miljöpartiets politik om demokrati och mänskliga rättigheter här.

Nyheter på Demokrati och politik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter