Föreningsliv, folkbildning och idrott

Föreningsliv, folkbildning och idrott

Idrott, motion och friluftsliv stärker människors välmående och lägger grunden för en godare hälsa. I vårt Sundbyberg behöver barn inte betala någon avgift för att delta i stadens utbud av aktiviteter. Stadens anläggningar, såsom idrottshallar och skolor, ska så långt det är möjligt vara tillgängliga för föreningslivet att använda.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Öka ungas möjlighet till delaktighet i utformningen av kommunens kultur- och fritidsutbud.
  • Stötta skapandet av ett sportotek där invånare får möjlighet att låna idrottsutrustning.
  • Etablera fler ytor, områden och anläggningar för sport- och fritidsutövande.
  • Ta fram en plan för föreningsaktiviteter, både för idrott, kultur och övrig föreningsverksamhet, i Ursvik i nära samarbete med kommunens föreningsliv.
  • I högre grad tillgängliggöra mark för tillfälliga idrottsaktiviteter för att både ha ett effektivt markutnyttjande och kunna tillgodose efterfrågan på utomhusaktivitet.
  • Skapa ett kultur- och idrottsområde i Milotområdet.

Läs mer om Miljöpartiets politik här.

Nyheter på Föreningsliv, folkbildning och idrott

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter