Lika rätt är allas rätt

HBTQI

Miljöpartiet vill att alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska känna sig trygga och välkomna i Sundbyberg. Kommunens medarbetare ska vara väl rustade att möta en mångfald av invånare.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Genomför en kunskapssatsning för likvärdigt bemötande med fokus på HBTQ-personer,
    samt normer kring kön, relations- och familjebildning, funktionsvariation, religiös åskådning och etnicitet.
  • Stärk kunskapen om HBTQI i alla kommunens verksamheter, framför allt de som arbetar med unga sundbybergare.
  • Stötta ideella organisationer som arbetar med HBTQI-personers rättigheter i kommunen.

Läs mer om Miljöpartiets politik här.

Nyheter på HBTQ

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter