Smidig och pålitlig kollektivtrafik i vardagen

Kollektivtrafik

Moderna och effektiva kommunikationer gör det smidigare att ta sig till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteten. När staden och regionen knyts ihop med kollektivtrafik får människor större möjlighet att träffas, utan att klimatet belastas.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Säkerställ att den nya stadsdelen Madendalen får en väl utbyggd kollektivtrafik. Finansieringen av denna ska ske genom avgiftsbeläggning av genomfartstrafiken på Enköpingsvägen.
  • Anpassa trafiken i Sundbyberg ytterligare efter gång, cykel och kollektivtrafik.
  • I samarbete med Region Stockholm verka för en väl utbyggd kollektivtrafik till alla stadsdelar i Sundbyberg, exempelvis Ursvik.
  • Gör det möjligt för fler att leva utan egen bil genom att införa fler bilpooler i hela kommunen – och arbeta för att fler av kommunens egna bilar kan ingå i bilpooler utanför arbetstid.

Läs mer om Miljöpartiets politik om kollektivtrafik här.

Nyheter på Kollektivtrafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter