Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling

Sundbyberg ska vara attraktivt för boende såväl som besökare. I Miljöpartiets stad är det gång- eller cykelavstånd till lokal handel och service. Nya bostäder byggs i trä och solceller blänker på taken. Det ska vara enkelt att leva klimatsmart.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • När Sundbybergs invånare blir fler ökar underlaget för caféer, kultur och fritidsaktiviteter. Det vill vi bejaka. Varje gång Sundbyberg bygger nytt vill Miljöpartiet verka för en livfull stadsmiljö.
  • En stad med människan i centrum behöver också ha närhet till naturen. Därför vill vi förtäta i befintliga bostadsområden, snarare än att bygga på grönytor. Vi skyddar alltid värdefull natur.
  • Miljöpartiet vill ställa höga miljökrav i alla byggprojekt. Vi vill förgröna stadsmiljön genom odlingar på vägar och tak. Kommunens eget bostadsbolag ska vara ett miljöföredöme.
  • Vi bekämpar segregation. Hela Sundbyberg behöver ha en blandning av boendeformer. Det ger en stad som låter människor mötas.

Läs mer om Miljöpartiets politik för hållbara städer här.

Nyheter på Hållbar stadsutveckling

Sundbyberg, 2 november 2017

Nu renar vi Bällstaån!

Sundbyberg, 30 november 2016

Grönblå styret inför fyra olika nivåer av renovering i Förvaltaren!

Sundbyberg, 8 november 2016

Gamla E18 blir grön stadsgata med arbetsplatser och bostäder!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter