Samhället ska vara tillgängligt för alla

Funktionsrätt

Miljöpartiet vill bygga ett Sundbyberg där alla kan delta på sina egna villkor. Genom ett mer tillgängligt Sundbyberg vill vi att fler invånare ska få en friare vardag. Allas lika rätt oavsett kön, funktionsvariation, sexualitet eller hudfärg är en princip som Miljöpartiet alltid kommer att stå upp för.

Miljöpartiet i Sundbyberg vill

  • Planera stadsmiljön och stadsrummet så att alla oavsett funktionsvariation kan ta sig fram, njuta av naturen och delta i stadslivet.
  • Etablera fler bostäder inom det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren för särskilt utsatta sundbybergare, så kallade sociala kontrakt.
  • Ställ krav på social integration och sysselsättning vid kommunens upphandling, till exempel i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag.

Läs mer om Miljöpartiets politik om funktionsrätt här.

Nyheter på Funktionsrätt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter