Hållbar stadsutveckling

Sundbyberg ska vara attraktivt för boende såväl som besökare. I Miljöpartiets stad är det gång- eller cykelavstånd till lokal handel och service. Nya bostäder byggs i trä och solceller blänker på taken. Det ska vara enkelt att leva klimatsmart.

Miljöpartiet vill

  • Bygga en tät och grön stad med ett levande gatuliv.
  • Skapa fler och säkrare cykelbanor som kan användas året runt.
  • Att alla nya skolor och bostäder ska byggas i trä.
  • Ha en mångfald av boendeformer i hela Sundbyberg.

När Sundbybergs invånare blir fler ökar underlaget för caféer, kultur och fritidsaktiviteter. Det vill vi bejaka. Varje gång Sundbyberg bygger nytt vill Miljöpartiet verka för en livfull stadsmiljö.

En stad med människan i centrum behöver också ha närhet till naturen. Därför vill vi förtäta i befintliga bostadsområden, snarare än att bygga på grönytor. Vi skyddar alltid värdefull natur.

Miljöpartiet vill ställa höga miljökrav i alla byggprojekt. Vi vill förgröna stadsmiljön genom odlingar på vägar och tak. Kommunens eget bostadsbolag ska vara ett miljöföredöme.

Vi bekämpar segregation. Hela Sundbyberg behöver ha en blandning av boendeformer. Det ger en stad som låter människor mötas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: